Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer & Cookieverklaring 

Disclaimer & Cookieverklaring

Alliance Automotive Group Benelux B.V. en haar dochterondernemingen

Inleiding

Alliance Automotive Group Benelux B.V. (“AAGB”) is een internationaal opererend bedrijf, onderdeel van Genuine Parts Company, gespecialiseerd in de distributie en verkoop van auto-onderdelen en autoaccessoires en opereert op de Benelux-markt met de merken PartsPoint en Brezan Autoparts. Deze merken zijn het gezicht, de frontoffice van AAGB en worden (mede) aangestuurd door Alliance Automotive Services B.V. en Brezan Autoparts N.V., beiden dochterondernemingen van AAGB.

Leaseprof Service Centers B.V., eveneens een dochterbedrijf van AAGB, stuurt een landelijk netwerk van samenwerkende universele autobedrijven aan die zorgdragen voor het onderhouden van leaseauto’s in opdracht van leasemaatschappijen. Met behulp van TECH360 B.V. faciliteert en verzorgt AAGB technische trainingen en ondersteuning van en voor garagebedrijven. Alliance Automotive Trading B.V. levert auto-onderdelen en gereedschappen aan de vrije grossiers. Kentekenloket B.V. verzorgt kentekenoverschrijvingen en – schorsingen.

AAGB beheert voorts verschillende garageconcepten en is eigenaar of licentiehouder van diverse marketingformules, waaronder doch niet beperkt tot Autovakmeester, CarProf, AutoCrew, Autoservice Totaal, Bosch Car Service en het Kentekenloket.

Om alle klanten van voornoemde bedrijven, merken, garageconcepten en formules adequaat van dienst te kunnen zijn, is één centrale organisatie gevormd: Alliance Automotive Services B.V. (“AAS”). AAS is de backoffice en het kloppend hart van de groep. In deze organisatie zijn alle krachten op het gebied van inkoop, marketing, logistiek, IT, HR en administratie gebundeld.

AAGB en haar dochterondernemingen worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als de “Alliance Automotive groep van bedrijven”.

AAGB is gevestigd in Ede. Onze contactgegevens zijn als volgt:

Bezoekadres:
Alliance Automotive Group Benelux B.V.
Darwinstraat 20
6718 XR Ede
Telefoon: +31 (0)318 – 699 980
E-mail:  [email protected]

Postadres:
Alliance Automotive Group Benelux B.V.
Postbus 7000
6710 CB Ede
 

De Alliance Automotive groep van bedrijven respecteert uw privacy. De verwerking van persoonsgegevens door AAGB en haar dochterondernemingen geschiedt volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door middel van de Privacyverklaring die u elders op deze website kunt terugvinden wordt u geïnformeerd over de doeleinden en het beleid van AAGB met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. We raden u aan om betreffende Privacyverklaring goed door te lezen voordat u uw gegevens opgeeft op deze website en gebruik maakt van de informatie en de geboden dienstverlening. Bovendien wijzen u graag op de inhoud van onderstaande Disclaimer.

Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door AAGB worden gewijzigd.
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij AAGB of haar licentiegevers. Het is bezoeker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AAGB, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens in dat het de bezoeker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van AAGB, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op de website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op het bepaalde in deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Bezoekersgegevens

AAGB kan via deze website algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kan AAGB aan een zorgvuldig geselecteerd bedrijf de opdracht geven om in bepaalde gevallen automatisch (niet via gebruikersregistratie) informatie te verzamelen zoals schermresolutie, type browser en de wijze waarop men surft. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van analyses om hiermee het aanbod op deze website te verbeteren. Deze informatie wordt onder andere verkregen door gebruikmaking van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van AAGB teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies: Met behulp van een permanente cookie kan AAGB gebruikers herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op de voorkeuren van de gebruiker worden ingesteld. Hierdoor hoeft gebruiker niet steeds zijn voorkeuren te herhalen waardoor deze tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kan maken. Permanente cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van uw browser.

Gebruik van tracking cookies: Met toestemming van de gebruiker plaatsen wij een cookie op zijn apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra de gebruiker een website uit het netwerk van AAGB bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen of gebruiker naast een bezoek aan deze website ook op betreffende andere website(s) uit ons netwerk is geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan de naam, adres en e-mailadres van gebruiker, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op zijn profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor gebruiker zijn. Deze website maakt geen gebruik van tracking cookies.

Gebruik van Google Analytics: Via de website van AAGB wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. AAGB gebruikt deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van gebruiker wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens te hanteren. Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics.

Op verzoek van de gebruiker kunnen functionaliteiten die gebruik maken van cookies (zoals geautomatiseerde herkenning) in- en uitgeschakeld worden in de browser of op de website. Wanneer het gebruik van cookies in uw browser is uitgeschakeld, zijn sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar. Daarnaast zal bijvoorbeeld voor het tegengaan van misbruik in sommige gevallen ook het IP-adres worden geregistreerd.

Wijzigingen

Deze Cookieverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd en wordt momenteel door ons herzien. Onze nieuwe Cookieverklaring zal op zo kort mogelijke termijn op deze website gepubliceerd worden.

Laatst gewijzigd: 5 september 2022